Piko 51380 „laminátka“

Model 51380/51382

V Československu bylo rozhodnuto elektrifikovat tratě v jižní části území střídavou proudovou soustavou 25kV. Od 60.let minulého století patří k výrazným typům střídavých elektrických lokomotiv v Evropě stroje Škoda 47E, které byly vyráběny s rozdílným převodem podvozků jako řady S 489 – později ř.230 a S 499 – později ř.240 pro tehdejší Československé státní dráhy.

Výrazný vzhled lokomotivy je dán zejména velkou plochou prosklení kabiny a celkovým líbivým designem skříně vyrobené ze sklolaminátu, proto přezdívka „laminátka“. Stroje se též odlišovaly líbivým barevným pojetím. Typ S 499 s výkonem 3200 kW byl zařazován do služby u ČSD od roku 1968. Po roce 1992 při tehdejším dělení Československa připadlo mnoho lokomotiv Železnicím Slovenské republiky /ŽSR/, které je provozují se všemi typy vlaků. V české republice jsou v současnosti / v r. 2019 / lokomotivy obsazovány na nákladní vlaky u společnosti ČD Cargo. Počátkem roku 2000 byly 3 stroje u Českých drah upraveny jako dvousystémové – řada 340 a jsou doposud provozovány v příhraničních oblastech s Rakouskem.

Model je dodáván ve verzi analogové – 51380 s digitálním rozhraním PluX22 a ve verzi se zvukem – 51382. Digitální verze modelu obsahuje mnoho funkcí jako např. poziční a dálkové světlo, osvětlení podvozků, strojovny, stanoviště strojvedoucího atd. Ve zvukové verzi nechybí zvuk pohonu, kompresoru či větráku chlazení rozjezdových odporů. Model lokomotivy S 499I023 odpovídá stavu skutečné lokomotivy po vyrobení a předání z výrobního závodu Škoda Plzeň k tehdejším ČSD na jaře 1970.

Video z představení 51380